Archive for november, 2015

Teambegeleiding in de praktijk: Menzis

~DE AANLEIDING~
In gesprek met Erik Obbink, Manager Internal Audit

Wat was de aanleiding om een ontwikkeltraject te starten met de focus op gedrag?

Het bestuur wil een invulling van de afdeling en functie van Audit die beter aansluit bij hun behoefte. We hebben een verandertraject opgestart waarin een nieuwe vaktechniek en een traject gericht op persoonlijke en teamontwikkeling centraal staan. In aanvulling op de competenties die voor auditors als vanzelfsprekend worden beschouwd, zoals analytisch en schriftelijke vaardigheden zijn voor de ‘Auditor 2.0’ de volgende competenties leidend: inleven, impact, overtuigen en waarmaken.

Wat was voor jou de reden om specifiek Joris als begeleider hiervoor te vragen?

Ik heb bij een vorige werkgever met Joris samengewerkt in een soortgelijk traject. Daarbij heb ik ervaren dat dit naast voordelen voor het team ook heeft bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik zocht iemand die een praktische insteek kiest en vertrouwde erop dat er een klik was met de groep.

~IN DE PRAKTIJK~

Dit traject gaat over zowel veranderen op de harde kant en zachte kant? Hoe werkt dat in de praktijk?

Dit gaat hand in hand. Door een andere invulling aan de Audit taak te geven, wordt er ook ander gedrag gevraagd en ook steeds meer getoond. De medewerkers zitten nu vaker met het management als klant om tafel en dit vraagt een andere houding en vaardigheden. Voor de leidinggevenden van de afdeling betekent dit dat zij meer als in het verleden medewerkers moeten faciliteren en coachen in hun ontwikkeling. Om elkaar te helpen in deze ontwikkeling heeft het team de kernwaarden die ons bindt opnieuw vastgesteld.

Wat heeft het meeste impact gehad gedurende dit traject tot nu toe?

De eerste teamsessie waarbij elk teamlid zijn eigen richting van persoonlijke ontwikkeling met de groep deelde was spannend maar effectief: het werd duidelijk dat er nu echt een ontwikkeling werd ingezet waarin iedereen zijn aandeel heeft. In de sessies die volgden groeide het vertrouwen van de deelnemers, zowel in zichzelf als in elkaar. Dit uit zich in meer openheid, zoals een teamlid zo mooi omschreef: “ik hoor nu dingen die ik 5 jaar lang niet gehoord heb”. Ook het opstarten van de intervisie helpt om van elkaar te blijven leren en de ontwikkeling blijvend te maken.

~RESULTATEN~

Wat zijn de resultaten tot nu toe, zowel voor de individuele teamleden, het team en voor jou als manager?

Eén van de belangrijkste punten is toch wel dat het bewustzijn van de teamleden is gegroeid: wie ben ik, wat is kenmerkend aan mijn gedrag en wat is de impact daarvan op anderen? Teamleden uiten hun mening steeds meer wat een positief effect heeft op zowel de groepsdynamiek als het resultaat.

Wat ziet de interne klant van deze ontwikkelingen tot nu toe?

Vroeger verliep het contact vooral via het management van Audit, nu zijn de teamleden steeds zichtbaarder bij de interne klant. De wensen van de klant staan meer centraal en vooraf worden verwachtingen beter afgestemd. De klant zal zelf steeds meer in de lead komen waarbij Audit meer een proactieve adviesrol aan zal nemen.

~DE AANPAK~

Hoe zou je de aanpak van Joris als begeleider omschrijven?

Joris is energiek en maakt een goede klik met de groep. Hij hanteert een mooie combinatie van theorie en praktijk. Joris is in staat om mensen waar nodig op een effectieve manier te confronteren waardoor je aan het denken wordt gezet.