Coaching

Vaste patronen in je gedrag zijn handig en belangrijk. Soms staat een patroon echter persoonlijke of professionele groei in de weg. In mijn aanpak richt ik me op het creëren van beweging, het herkennen en doorbreken van patronen vanuit autonomie, energie en focus.

Zo ontstaat er ruimte en perspectief om andere keuzes te maken. Keuzes die vanuit vrijheid en persoonlijke kracht gemaakt worden om na te streven wat voor jou belangrijk is.

Leer meer over mijn aanpak

Teambegeleiding

Heeft het team waarmee je werkt voldoende vertrouwen in elkaar om echt goed samen te werken? Vertrouwen is immers de basis waarop je als team kunt excelleren om nog betere resultaten te boeken. In mijn begeleiding van teams ga ik uit van het principe: waardeer de overeenkomsten, respecteer de verschillen. Als mens, professional, teamlid en leidinggevende.

Leer meer over mijn aanpak

Training

Hoe bouw je als professional een betekenisvolle relatie op met een (interne) klant? Hoe positioneer jij jezelf zodat het snel duidelijk is waar je kracht ligt? Hoe communiceer jij met jezelf maar ook met de ander? Vanuit Into moving bied ik incompany trainingen aan die gericht zijn op het bewust worden van eigen patronen en (her)ontdekken van nieuwe wegen. Doelgericht, persoonlijk en met doorvertaling naar de praktijk.