Author Archive

Teambegeleiding in de praktijk: Menzis

~DE AANLEIDING~
In gesprek met Erik Obbink, Manager Internal Audit

Wat was de aanleiding om een ontwikkeltraject te starten met de focus op gedrag?

Het bestuur wil een invulling van de afdeling en functie van Audit die beter aansluit bij hun behoefte. We hebben een verandertraject opgestart waarin een nieuwe vaktechniek en een traject gericht op persoonlijke en teamontwikkeling centraal staan. In aanvulling op de competenties die voor auditors als vanzelfsprekend worden beschouwd, zoals analytisch en schriftelijke vaardigheden zijn voor de ‘Auditor 2.0’ de volgende competenties leidend: inleven, impact, overtuigen en waarmaken.

Wat was voor jou de reden om specifiek Joris als begeleider hiervoor te vragen?

Ik heb bij een vorige werkgever met Joris samengewerkt in een soortgelijk traject. Daarbij heb ik ervaren dat dit naast voordelen voor het team ook heeft bijgedragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik zocht iemand die een praktische insteek kiest en vertrouwde erop dat er een klik was met de groep.

~IN DE PRAKTIJK~

Dit traject gaat over zowel veranderen op de harde kant en zachte kant? Hoe werkt dat in de praktijk?

Dit gaat hand in hand. Door een andere invulling aan de Audit taak te geven, wordt er ook ander gedrag gevraagd en ook steeds meer getoond. De medewerkers zitten nu vaker met het management als klant om tafel en dit vraagt een andere houding en vaardigheden. Voor de leidinggevenden van de afdeling betekent dit dat zij meer als in het verleden medewerkers moeten faciliteren en coachen in hun ontwikkeling. Om elkaar te helpen in deze ontwikkeling heeft het team de kernwaarden die ons bindt opnieuw vastgesteld.

Wat heeft het meeste impact gehad gedurende dit traject tot nu toe?

De eerste teamsessie waarbij elk teamlid zijn eigen richting van persoonlijke ontwikkeling met de groep deelde was spannend maar effectief: het werd duidelijk dat er nu echt een ontwikkeling werd ingezet waarin iedereen zijn aandeel heeft. In de sessies die volgden groeide het vertrouwen van de deelnemers, zowel in zichzelf als in elkaar. Dit uit zich in meer openheid, zoals een teamlid zo mooi omschreef: “ik hoor nu dingen die ik 5 jaar lang niet gehoord heb”. Ook het opstarten van de intervisie helpt om van elkaar te blijven leren en de ontwikkeling blijvend te maken.

~RESULTATEN~

Wat zijn de resultaten tot nu toe, zowel voor de individuele teamleden, het team en voor jou als manager?

Eén van de belangrijkste punten is toch wel dat het bewustzijn van de teamleden is gegroeid: wie ben ik, wat is kenmerkend aan mijn gedrag en wat is de impact daarvan op anderen? Teamleden uiten hun mening steeds meer wat een positief effect heeft op zowel de groepsdynamiek als het resultaat.

Wat ziet de interne klant van deze ontwikkelingen tot nu toe?

Vroeger verliep het contact vooral via het management van Audit, nu zijn de teamleden steeds zichtbaarder bij de interne klant. De wensen van de klant staan meer centraal en vooraf worden verwachtingen beter afgestemd. De klant zal zelf steeds meer in de lead komen waarbij Audit meer een proactieve adviesrol aan zal nemen.

~DE AANPAK~

Hoe zou je de aanpak van Joris als begeleider omschrijven?

Joris is energiek en maakt een goede klik met de groep. Hij hanteert een mooie combinatie van theorie en praktijk. Joris is in staat om mensen waar nodig op een effectieve manier te confronteren waardoor je aan het denken wordt gezet.

Coaching in de praktijk: Anne

~DE AANLEIDING~

Wat is de aanleiding geweest voor jou om een coachingstraject te starten?

Ik had het gevoel vast te zitten in een patroon en mijn werk te doen op de automatische piloot. Inhoudelijk geen uitdaging, maar wel lekker veilig en bekend. Van anderen te horen krijgen dat er meer in me zit, dat zelf ook voelen en stiekem vinden. Maar ik vond het beangstigend en dit gevoel legde mij lam waardoor ik het niet aanpakte.
Na een tijdje geprobeerd te hebben om de kop in het zand te steken, deed er zich onverwacht een gelegenheid voor, waarin ik “ander gedrag” liet zien en mezelf verbaasde. Dat was fijn en toen besefte ik dat het tijd was om hulp in te schakelen.

~IN DE PRAKTIJK~

Hoe zag het traject eruit?

Het eerste contact was telefonisch en al heel bijzonder, want ik kreeg kracht en positieve energie en zelfs plezier om aan de slag te gaan. Ik vroeg me na het telefoongesprek letterlijk af wat het probleem eigenlijk was, maar dat kwam door de klik die ik voelde en dat ik het gevoel had in goede handen te zijn. Na het telefonische contact en eerste live-kennismaking in beeld gebracht wat het probleem eigenlijk was. Wat was mijn droom? Wat houdt mij tegen? Wat zet mij in beweging?

Gedrag herkennen dat ik mezelf had aangeleerd, om mezelf te beschermen, maar wat niet meer werkt – of zelfs tegenwerkt. Beeldvorming: waar wil ik naar toe? Waar sta ik nu, hoe voelt dat? Waar wil ik heen, hoe voelt dat? Wat zou je doen of willen, als je vrij bent van angst en hoe voelt dat?

De doorbraak! Focussen op blokkade “moeten”. Voelen en begrijpen waarom dat er zit, waar het voor diende en of het nu nog werkt. Wat wil ik er mee en wat voor een plek geef ik het. Waarom moeilijk doen als het samen kan? Grenzen aangeven. Ik ben oké en kan wat. Besluit: ik ga mijn kwaliteiten gebruiken.

~RESULTATEN~

Wat zijn de resultaten?

Mijn eerste reactie – vooral bij nieuwe dingen – is dat ik voel dat ik het mag en ga proberen in plaats van dat ik denk dat ik het niet kan. Je probeert het, je doet het, je bent in beweging. Je leert en ervaart. Het is nog steeds eng, maar dat wordt minder, omdat je door te doen ervaart wat je kan. Hoe iets vervolgens afloopt (niet slagen, niet perfect zijn) doet er daardoor niet toe. Ik voel me vrij (bevrijd) om te zijn wie IK ben, mezelf te laten zien en wat mijn kwaliteiten zijn.

Waar ik goed in ben – en beter in wil worden. Wat ik nog niet goed kan – en nog kan leren.
Wat ik niet kan – dat is dan zo. Dat ik oké.

~DE AANPAK~

Aanpak Joris als begeleider

Energiek, positief en oprecht. Joris bouwt rustig een vertrouwensband op. Oefeningen proberen, aftastend. Vrijheid geven of je dit wel of niet wilt. Regelmatig toetsen of iets klopt. Joris maakt dingen bespreekbaar.
Wat ik heel fijn vond, was de afwisseling van gesprekken met oefeningen. In de ruimte staan – en inbeelden waar je nu staat en waar je heen wilt. Het focussen op een deel, onderwerp of gevoel. Tekenen, schrijven, opdrachten meekrijgen. Concreet, werk gerelateerd en praktisch.

Tekening van anne